• Bhuvaneshvar Bam (BB Ki Vines)
  • Gaurav Chowdhary (Technical Guruji)
  • Nishant Chandravanshi
  • Sandeep Maheshwari (Aaj se Jeena Sikho)
  • United Chandravanshi Association Inc
  • Nisha Madhulika (Nisha Madhulika)
  • Orangus Inc
  • Sanam Puri & Partners (Sanam)
  • Historiography Inc
  • Being Nishant